| Praktijk voor remedial teaching, advies en coaching

LerenPlus = Coaching van leerkrachten

Gea Felten - van de Wetering.

Voor leerkrachten die bijvoorbeeld

  • vragen hebben over hun manier van lesgeven
  • geen overzicht meer hebben
  • beter hun tijd willen plannen
  • iemand mee willen laten kijken

Werkwijze coaching:
Intake
In een vrijblijvende intake kijken we of er een klik is, maken we samen de hulpvraag helder en doe ik een voorstel voor het coachingstraject.

Uitvoering
De coaching bestaat uit 3 sessies van ieder 45 minuten. Zonodig kom ik in de klas voor observatie of video-interactie.

Tarief
€ 181,50 inclusief 21% BTW